Адвокат

Ангелинка николова Николова

Свободни часове

График

събота
15.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
16.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000012777
Адвокатска колегия: Търговище
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03-04-2017
Работни езици: български
Описание на предлаганите услуги:

адвокат по граждански и търговски дела, синдик в производство по несъстоятелност,защита на правата на длъжниците ,събиране на просрочени вземания


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Изпълнително производство Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Търговско и дружествено право
Previous Next