Необходимо е:
 • да сте практикуващ адвокат
 • да прикачите снимка на Вашата адвокатска карта ( лице и гръб)
 • да посочите мястото на извършване на дейността
 • да посочите адвокатската колегия на която сте член
 • да посочите телефонен номер
 • да посочите имейл
 • да посочите правните области в които практикувате
 • да напишете кратко описание на дейността
 • да се регистрирате в платежната система Stripe
Необходимо е:
 • адвокатското дружество или съдружие да са регистрирани съгласно законодателството
 • регистрацията да се извърши от практикуващ адвокат
 • адвоката извършващ регистрацията трябва да прикачи снимка на адвокатската си карта ( лице и гръб)
 • да посочите мястото на извършване на дейността
 • да посочите адвокатската колегия на която сте член
 • да посочите телефонен номер
 • да посочите имейл
 • да посочите правните области в които практикувате
 • да напишете кратко описание на дейността
 • да регистрирате адвокатското дружество/съдружие в платежната система Stripe
За да започнете да предлагате онлайн услуги през платформата е необходимо да направите регистрация в платежната система използвана от платформата. Във вашият виртуален офис ще намерите линк към регистрация в платежната система Stripe. След успешна регистрация в Stripe, избраните от Вас онлайн услуги, ще бъдат автоматично активирани и ще може да получавате заплащане за тях.
За да ползвате платформата е необходимо да направите регистрация. За повече информация виж въпроси 1, 2 и 3.
Да. Можете за определен или неопределен срок да деактивирате профила си и съответно предлаганите в платформата услуги. Също така можете да активирате и деактивирате всяка отделна услуга в профила си.
Да. Онлайн видео среща и среща в офис могат да бъдат отказвани не по-късно от 24 часа до началото им.

Запитвания не могат да бъдат отказани, но ако не бъде отговорено в срок до 48 часа от получаването им не получавате съответното възнаграждение.
В личният Ви календар можете да отбележите часовете и дните, в които сте заети и не предлагате срещи. Останалите часове и дни са свободни за избор от клиентите, ползващи платформата. Ако например работите само от 9ч. до 18ч. трябва да маркирате във Вашият виртуален офис всички останали часове като заети часове за срещи.
Можете да „замразите“ профила си за определен или неопределен срок. През този период услугите, които предлагате през платформата са неактивни. Всички останали функционалности на виртуалния офис остават активни, но няма да получавате запитвания и насрочвания за срещи през платформата.
Да. В срок от 25 часа след предоставяне от Вас на поисканата услуга, ще бъде извършено плащане към Вашата сметка.
В срок до 24 часа след извършването на услугата, се изчаква дали между страните няма да възникне спор относно предоставянето й. В случай, че такъв няма парите автоматично се превеждат по Вашата банкова сметка.
Запитването се счита за отказано и не получавате възнаграждение.
Можете да откажете онлайн видео среща или среща в офис не по-късно от 24 часа до нейното начало, като съответният клиент ще бъде уведомен автоматично. За нова дата и час клиентът трябва да направи нова заявка през платформата.
В срок от 25 часа след изтичане на срещата, ще бъде извършено плащане към Вашата сметка.
Да, можете. Виртуалният офис предлага разнообразни функционалности, които ще Ви помогнат да организирате личните си ангажименти и служебни срещи.
Всяка комуникация и информация, получена чрез платформата е защитена посредством криптиран канал, предотвратяващ възможностите за прихващане на данните от трети страни. Всички слоеве на платформата са съобразени с CCIT спецификацията x.800, за да бъде гарантирана защитата на данните.
Да, в случай, че сте предоставили данните за вход в платформата. Имайте предвид, че всички системни съобщения ще бъдат изпращани на актуалния в съответния профил имейл адрес.