Използвайте филтрите и разширеното търсене, за да откриете необходимия специалист:
  • рейтинг
  • цена
  • предлагани услуги
  • правни области
  • населено място
Всеки регистриран адвокат, адвокатско дружество или съдружие сами определят услугите, кои от услугите ще предлагат през платформата.
Да. Адвокатите, адвокатските дружества и съдружия сами определят цените на услугите, които предлагат чрез платформата.
Регистрацията е необходима, за да можете да използвате услугите, предлагани от адвокатите, адвокатските дружества/съдружия. За всички останали функционалности на платформата не е необходима регистрация.
Всяка комуникация и информация, получена чрез платформата е защитена посредством криптиран канал, предотвратяващ възможностите за прихващане на данните от трети страни. Всички слоеве на платформата са съобразени с CCIT спецификацията x.800, което гарантира защитата на данните.
Плащането се извършва чрез дебитна или кредитна карта посредством интегрираната платежна система Stripe съобразно нейните условия за ползване.
Уверете се, че правилно сте попълнили данните, необходими за извършване на плащането, както и валидност и наличност по използваната дебитна или кредитна карта. При технически проблеми свързани с плащането се свържете с нас.
Не. Стойността на поисканата услуга е блокирана по Вашата сметка. Плащането към лицето предлагащо юридически услуги ще се осъществи след получаване на услугата. Ако услугата не е предоставена сумата се разблокира.
След регистрация или вход в системата и избор на адвокат, адвокатско дружество или съдружие се попълва формата за запитване.
В срок до 48 часа след изпращане на запитването и извършване на плащането.
Не. Запитванията изпратени и платени към конкретен адвокат, адвокатско дружество или съдружие не могат да бъдат отказвани.
След регистрация или вход в системата и избор на адвокат, адвокатско дружество/съдружие избирате свободна дата и час от календара и попълвате формата за запитване.
Да. В срок не по-късно от 24 часа преди началото на видео срещата като не губите парите си.
След регистрация или вход в системата и избор на адвокат, адвокатско дружество или съдружие избирате свободна дата и час от календара и попълвате формата за запитване.
Да. В срок не по-късно от 24 часа преди началото на срещата, като срещата се анулира, а блокираната по вашата сметка сума за поисканата услуга ще бъде разблокирана.
Да. В срок не по-късно от 24 часа преди началото на срещата, като срещата се анулира, а блокираната по вашата сметка сума за поисканата услуга ще бъде разблокирана.
Не, но ако не получите отговор в срок до 48 часа блокираната по вашата сметка сума за поисканата услуга ще бъде разблокирана.
Чрез линк, изпратен на Ваш имейл адрес, в срок до 24 часа след изтичането на запазения час, можете да съобщите, че срещата не се е състояла като в този случай блокираната по вашата сметка сума за поисканата услуга се ще бъде разблокирана.
След регистрация или вход в системата във Вашият персонален профил се намират пълни списъци с всички Ваши запитвания, срещи и плащания.
Да. Потребителите имат право да коментират и оценяват адвоката, адвокатското дружество или съдружие само след получаване на съответната услуга.