Адвокат

Свободни часове

График

неделя
03.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
понеделник
04.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000712610
Адвокатска колегия: София
E-mail: adv.tsankova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15-11-2018
Работни езици: Български език, Английски език
Описание на предлаганите услуги:

Правни консултации и процесуално представителство пред съд, изготвяне на договори, пълномощни, проекти на нотариални актове, жалби. Мерки за процесуална принуда по НПК. Защита по наказателни дела в досъдебното производство и в съдебна фаза. Обжалване на АУАН и Наказателни постановления.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на потребителите Изпълнително производство Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next