Свободни часове

График

четвъртък
28.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
29.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1500442310
Адвокатска колегия: София
E-mail: anakievaa@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14-09-2005
Работни езици: български, английски, френски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Вещно право Граждански процес Медицинско право и здравеопазване Наследствено право Облигационно право и правоотношения Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next