Адвокат

Цветан Георгиев Гьошарков

Свободни часове

График

сряда
22.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
23.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200561510
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10-11-2010
Работни езици: Български език; Английски език
Описание на предлаганите услуги:

Сделки с недвижими имоти; дружествено право и търговски сделки, процесуално представителство, регистрация на търговски марки, казуси свързани с нерравноправни клаузи в договори за кредит.

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Банково право Вещно право Граждански процес Защита на личните данни Изпълнително производство Облигационно право и правоотношения Търговско и дружествено право
Previous Next