Свободни часове

График

понеделник
26.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
27.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1900026334
Адвокатска колегия: Монтана
E-mail: teodorasavova362@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13-05-2022
Работни езици: Английски, Датски, Италиански, Немски, Български .
Описание на предлаганите услуги:

Предлагам консултации и правна помощ на клиенти по граждански ,наказателни, административни, международни дела.Цел в работата ми е компетентно,прецизно и точно правно обслужване и индивидуален подход към всеки отделен случай.Умения и способности придобити в практиката ми досега : вземане на бързи и адекватни решения, умение за работа с хора в екип, работа под високо напрежение в конкуретна среда, което дължа на опита си като Старши публичен изпълнител към АДВ, РД-София.Добри анализаторски способности , както и навлизане в дълбочина във всеки един казус с оглед оптимално намиране на решение. Юридически опит : Адвокат към Адвокатска Колегия - Монтана, Старши публичен изпълнител към Агенция за държавни вземания РД - София, Адвокат към Адвокатска Колегия - Монтана. Международен опит - Дания, Италия.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Защита правата на човека Международно публично право Международно частно право Наказателно право и процес Наследствено право Право на Европейския съюз Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next