Адвокат

Свободни часове

График

петък
29.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
събота
30.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000096480
Адвокатска колегия: Бургас
E-mail: kirovalawyer@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26-07-2017
Работни езици: Български, английски
Описание на предлаганите услуги:

Юридически консултации, изготвяне на договори, процесуално представителство, GDPR, фирмено обслужване и др.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на личните данни Защита на потребителите Защита правата на човека Изпълнително производство Митническо право Наследствено право Облигационно право и правоотношения Патентно право Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next