Адвокат

Руска Георгиева Дучева

бул. Александър Самболийски 55, партер, адвокатска кантора

Свободни часове

График

сряда
22.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
23.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000456210
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05-01-2009
Работни езици: български, ангрийски език, руски език, ползва френски език
Описание на предлаганите услуги:

консултации, изготвяне на проекти на документи, предлагане на решения по конкретни казуси, с предмет гражданско и административно право.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Изпълнително производство Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право
Previous Next