Адвокат

Розалина Стефанова Христова

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1400015270
Адвокатска колегия: Русе
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28-08-1998
Работни езици: български, английски, руски
Описание на предлаганите услуги:

Над 20 год. практика -защита по наказателни дела ,обезщетения на пострадали от ПТП, изготвяне на документи за собственост ,договори , регистрация на фирми ,проучване на дела , имотни казуси ,консултации при наследяване , дела срещу НАП , жалби срещу НП,цялостно правно обслужване на фирми , дела пред ЕСПЧ и др.

Правни области

Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Защита на потребителите Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next