Адвокат

Свободни часове

График

понеделник
26.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
27.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000104910
Адвокатска колегия: София
E-mail: nadyakrysteva900@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18-10-2020
Работни езици: Английски, италиански, руски, немски
Описание на предлаганите услуги:

Водене на дела срещу монополистите, банки, развод, делба, защита в изпълнителното производство, обжалване на наказателни постановления.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Защита на потребителите Изпълнително производство Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Търговско и дружествено право
Previous Next