Адвокат

НИНА АПОСТОЛОВА ГРИГОРОВА

Свободни часове

График

понеделник
26.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
27.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1100073190
Адвокатска колегия: Варна
E-mail: lawyergrigorova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27-09-2000
Работни езици: български
Описание на предлаганите услуги:

Правни консултации, договори, нотариални производства, съдебни книжа, процесуална защита по ГПК и АПК, обажлване на НП, адм. актове, представителство пред държавни и общински институции, АВ, АГКК и други, представителство пред юридически и физически лица и др.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Енергетика Застрахователно право Защита на потребителите Изпълнително производство Митническо право Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next