Младши адвокат

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 4700227510
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08-02-2024
Работни езици: български, английски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Дигитално право Застрахователно право Защита на личните данни Защита на потребителите Изпълнително производство Медицинско право и здравеопазване Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next