Адвокат

Свободни часове

График

неделя
14.04.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
понеделник
15.04.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1600059510
Адвокатска колегия: София
E-mail: migu@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08-04-1998
Работни езици: Френски, ползва английски и руски
Описание на предлаганите услуги:

Трудово право: консултиране на работидатели, съдебна защита на лица при уволнение, дисциолинарни наказания, трудови злополуки. Развод по взаимно съгласие – с изготвяне на споразумение между съпрузите. – Развод по исков ред Геажданско право: обезщетения, непозволено увреждане. Облигационно право: договори, неизпълнение на договори. Обезщетения по ЗОДОВ. Защита от дискриминация. Административно право: защита от администеативни актове, наказателни постановления. Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с издадени ревизионни актове по ДОПК.

Правни области

Административно право и процес Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Изпълнително производство Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право
Previous Next