Адвокат

Свободни часове

График

понеделник
26.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
27.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1700007330
Адвокатска колегия: Враца
E-mail: mdobrilova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10-11-2003
Работни езици: Български, Английски
Описание на предлаганите услуги:

Адвокатски услуги

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Защита на конкуренцията Защита на личните данни Защита на потребителите Защита правата на човека Изпълнително производство Медицинско право и здравеопазване Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next