Адвокат

Свободни часове

График

вторник
21.05.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
сряда
22.05.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1500059390
Адвокатска колегия: Варна
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27-10-1999
Работни езици: български, руски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Защита на потребителите Защита правата на човека Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право
Previous Next