Адвокат

Марийка Никова Попова

Свободни часове

График

сряда
22.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
23.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1600028393
Адвокатска колегия: Добрич
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12-08-2019
Работни езици: български език, руски език, английски език
Описание на предлаганите услуги:

адвокатски услуги в областта на Семейно право, Наказателно право и Административно право


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Граждански процес Наказателно право и процес Семейно право
Previous Next