Младши адвокат

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 4000009070
Адвокатска колегия: Русе
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05-10-2022
Работни езици: български език, английски език
Описание на предлаганите услуги:

Обжалване на актове, наказателни постановления. Изготвяне на документи и процесулно представителство пред административни органи и съда.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Движение по пътищата Застрахователно право Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next