Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1800037950
Адвокатска колегия: Велико Търново
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17-10-2019
Работни езици: Български, English
Описание на предлаганите услуги:

ГРАЖДАНСКО ПРАВО ВЕЩНО ПРАВО ТЪРГОВСКО ПРАВО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС СЕМЕЙНО ПРАВО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО ТРУДОВО ПРАВО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО БАНКОВО ПРАВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО ДАНЪЧНО ПРАВО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРАВНИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ Повече информация може да намерите на https://advokat-madlenmarinova.eu/


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Авиационно право и обезщетения Административно право и процес Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Застрахователно право Медицинско право и здравеопазване Наказателно право и процес Търговско и дружествено право
Previous Next