Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 4500004388
Телефон: 0886064315
Адвокатска колегия: Сливен
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19-12-2023
Работни езици: Български; Английски
Описание на предлаганите услуги:

Изготвяне на искови молби, жалби, молби, споразумения, договори.

Правни области

Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Изпълнително производство Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next