Aдвокатскo дружествo

Еднолично адвокатско дружество Явор Попов

Свободни часове

График

петък
24.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
събота
25.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1800040070
Адвокатска колегия: Русе
E-mail: ydpopovlawyer@gmail.com
Статус: действащо
Дата на първоначално вписване: 26-07-2012
Работни езици: Руски, български
Описание на предлаганите услуги:

Обжалване на актове,наказателни постановления, наказателни дела, делби, разводи, дела с Енергото, Вик, мобилни оператори, данъчни дела, адм. право.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Енергетика Застрахователно право Международно частно право Митническо право Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Право на Европейския съюз Семейно право Търговско и дружествено право