Свободни часове

График

сряда
22.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
23.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1400100480
Адвокатска колегия: Бургас
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18-07-2023
Работни езици: руски, английски
Описание на предлаганите услуги:

регистрация на фирми, промяна в обстоятелствата, несъстоятелност, ликвидация, покупка-продажба и др. -възражения против АУАН (КАТ, ДАИ, НАП, НОИ и др.), обжалване на постановления; -нотариални актове, договори, пълномощни, спогодби и др. -устни и писмени консултации, проучване на дела; -специализация в транспортно право (международен автомобилен транспорт) и казуси в това отношения по конвенции CMR, ADR, TIR и др. -представителство на чужденци (миграционно право, визи и др.); -консултации, подготовка на документи и процеси при изглаждане, узаконяване и експлоатация на ФЕЦ(фотоволтаични електро-централи);

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Енергетика Защита на личните данни Изпълнително производство Наказателно право и процес Облигационно право и правоотношения Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next