Адвокат

Свободни часове

График

вторник
21.05.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
сряда
22.05.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200347010
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06-11-1996
Работни езици: руски, английски, сръбски, хърватски
Описание на предлаганите услуги:

консултации, проучване на казуси и съдебни дела; изготвяне на договори и др. книжа (пълномощни, молби, заявления); сделки с недвижими имоти, подготовка на нотариални актове, вписвания; процесуално представителство по граждански и търговски дела, изготвяне на искови молби, отговори на искови молби и др.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Вещно право Граждански процес Изпълнително производство Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next