Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1500043344
Адвокатска колегия: Пазарджик
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10-04-2024
Работни езици: Английски, Турски, Испански
Описание на предлаганите услуги:

Адвокатска кантора Денис Дъвков ще предлага следните услуги: 1.Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото. 2.Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други. 3.Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, пълномощни, покани и всякакви други документи. 4.Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н. 5.Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо. 6.Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента. 7.Също така предлагаме и съдействие при предлагане и продажба на недвижими имоти, както и смяна на тяхното предназначени. 8.Работа с ЦАИС, подготовка на документация и оферти за обществени поръчки.

Правни области

Авторско право и сродните му права Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Дигитално право Застрахователно право Защита на личните данни Защита правата на човека Наказателно право и процес Наследствено право Семейно право Строителство
Previous Next