Адвокат

Георги Несторов Несторов

Ул.”Цар Калоян” 8, ет.4, офис 6, Бизнес сграда Розаимпекс

Свободни часове

График

неделя
10.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
понеделник
11.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1700020440
Адвокатска колегия: Пловдив
E-mail: gnestoroff@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23-12-1999
Работни езици: Български
Описание на предлаганите услуги:

Правно съдействие и защита на права и законни интереси в изброените области, процесуално представителство пред съд и административни органи.

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Арбитраж Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Дигитално право Застрахователно право Защита на личните данни Защита на потребителите Изпълнително производство Международно частно право Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право
Previous Next