Адвокат

Галя Трифонова Динкова

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1600552110
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24-10-2012
Работни езици: български език
Описание на предлаганите услуги:

Правни сделки, договори, процесуално представителство, обжалване на административни актове, обжалване на наказателни постановления, регистрация и промени във фирми, представителство пред административни органи; медиация, производства за събиране на вземания от контрагенти.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Банково право Вещно право Движение по пътищата Изпълнително производство Облигационно право и правоотношения Право на Европейския съюз Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next