Свободни часове

График

понеделник
15.04.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
16.04.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1100022637
Адвокатска колегия: Видин
E-mail: smokivili@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23-04-2021
Работни езици: Бьлгарски, Руски, френски
Описание на предлаганите услуги:

Корпоративни интереси и услуги


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на личните данни Защита правата на човека Медицинско право и здравеопазване Митническо право Морско право Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Право на Европейския съюз Семейно право Търговска тайна и "ноу-хау"
Previous Next