Адвокат

Велислава Тончева Величкова

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1400030958
Адвокатска колегия: Плевен
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20-06-2024
Работни езици: български език
Описание на предлаганите услуги:

Разглеждала съм дела с различен предмет, множество явявания с съдебна зала, както и образуване и водене на изпълнителни производства.Отделено от това, нееднократно съм участвала в търгове и конкурси, както и съм подготвяла съответните документации. Разбира се в Общинските администрации многократно се е налагало да осъществявам нормо - творчество или по конкретно съставяне на наредби, правилници и процедури. Извън общините останалите администрации ми дадоха опит в търговската сфера или т.нар. търговско право и облигационна право.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Банково право Вещно право Граждански процес Енергетика Защита на конкуренцията Защита на потребителите Изпълнително производство Облигационно право и правоотношения Семейно право Строителство Трудово и осигурително право
Previous Next