Адвокат

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200757210
Телефон: 0893510527
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02-09-2021
Работни езици: български, английски
Описание на предлаганите услуги:

Безплатна правна помощ се предоставя и възнаграждения под определения минимум се приемат, само при условията определени в разпоредбата на чл.5 от Наредба № 1/2004г. за МРАВ. Правни консултации, изготвяне на книжа и договори, извършване на справки, процесуално представителство, защита и съдействие пред всички съдебни инстанции, вкл.ВКС и ВАС, пред държавните органи и органите на местна власт, пред нотариус, пред банки и др.финансови институции, вкл. пред всички останали непосочени ЮЛ, обжалване на актове, на наказателни постановления.

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на личните данни Защита на потребителите Защита правата на човека Изпълнително производство Митническо право Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next