Адвокат

Анастасия Стефанова Павлова

Свободни часове

График

неделя
16.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
понеделник
17.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1400039644
Адвокатска колегия: Пазарджик
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28-03-2018
Работни езици: български, английски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Банково право Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на потребителите Защита правата на човека Изпълнително производство Медицинско право и здравеопазване Международно публично право Международно частно право Морско право Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Патентно право Право на Европейския съюз Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право
Previous Next