Адвокат

Александър Яворов Коларов

Свободни часове

График

събота
28.01.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
29.01.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1100024410
Адвокатска колегия: София
E-mail: kolarov@mbox.is-bg.net
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06-07-1994
Работни езици: английски, руски
Описание на предлаганите услуги:

Правни консултации на клиенти, нуждаещи се от правни услуги в сферата на бизнеса и гражданския оборот. Абонаментно правно обслужване на клиенти.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Облигационно право и правоотношения Семейно право Строителство Търговско и дружествено право