Aдвокатскo дружествo

Адвокатско дружество "Дилова и партньори"

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 4500213510
Адвокатска колегия: София
Статус: действащо
Дата на първоначално вписване: 07-02-2024
Работни езици: български език, английски език
Описание на предлаганите услуги:

Адвокатско дружество Дилова и партньори може да Ви съдейства с изготвяне на анализи, справки, становища, бизнес планове, правни проучвания, изготвяне на документи, извършване на консултации и процесуално представителство.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Банково право Вещно право Дигитално право Енергетика Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на личните данни Защита на потребителите Защита правата на човека Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право
Previous Next