Свободни часове

График

неделя
03.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
понеделник
04.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1700748610
Адвокатска колегия: София
E-mail: adv.tsvetkov@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29-01-2020
Работни езици: Български, Английски, Испански и Руски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Авиационно право и обезщетения Административно право и процес Арбитраж Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Енергетика Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на личните данни Защита на потребителите Защита правата на човека Изпълнително производство Медицинско право и здравеопазване Международно публично право Международно частно право Митническо право Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Право на Европейския съюз Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next