Адвокат

Радостина Георгиева Андонова

Свободни часове

График

събота
28.01.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
29.01.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1600094980
Телефон: 0878917766
Адвокатска колегия: Бургас
E-mail: radost.andonova84@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21-01-2020
Работни езици: Български
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Вещно право Граждански процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Търговско и дружествено право