Адвокат

Милена Иванова Маринова

Свободни часове

График

неделя
03.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
понеделник
04.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000024330
Адвокатска колегия: Враца
E-mail: marinova.123@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20-10-2016
Работни езици: Английски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Защита на конкуренцията Защита на личните данни Защита на потребителите Защита правата на човека Изпълнително производство Медицинско право и здравеопазване Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next