Адвокат

ИРЕНА ПЕНЧЕВА РАЛЧЕВСКА - СТОЯНОВА

Свободни часове

График

понеделник
26.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
27.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200016855
Адвокатска колегия: Ловеч
E-mail: iralchevska@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13-12-2021
Работни езици: български език
Описание на предлаганите услуги:

Правни консултации, защита и съдействие по наказателни дела, граждански, данъчни, изпълнителни, охранителни и дела пред ЕСПЧ. Процесуално представителство пред съд, прокуратура, ЧСИ, НАП, МВР, общини. Изготвяне на молби, жалби, споразумения, договори, пълномощни, проекти за нотариални актове и молби за изпълнителни листи. Съдействие, проверка и защита по изпълнителни дела. Изготвяне на документи за собственост, отказ от наследство, покупко-продажби, за развод по взаимно съгласие. Обжалване на наказателни постановления, заповеди и актове. Дела пред ЕСПЧ в Страсбург-изготвяне на жалба. Проучване на дело и даване на становище и др.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Наказателно право и процес
Previous Next