Свободни часове

График

понеделник
26.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
27.02.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 4500002775
Адвокатска колегия: Силистра
E-mail: guner_lawyer@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29-07-2022
Работни езици: български,турски
Описание на предлаганите услуги:

граждански наказателни

Правни области

Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на потребителите Защита правата на човека Изпълнително производство Международно частно право Митническо право Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право
Previous Next